Album sản xuất bởi Kanye West

Ye (album)
Wiki

Ye (album)

Ye Album phòng thu của Kanye West Phát hành 1 tháng 6 năm 2018 Thu âm Tháng 5 năm 2018 Phòng thu Jackson…
Back to top button