Album sản xuất bởi Mark Ronson

Back to Black
Wiki

Back to Black

Bài này viết về album. Đối với bài hát cùng tên, xem Back to Black (bài hát). Back to Black…
A Star Is Born (nhạc phim 2018)
Wiki

A Star Is Born (nhạc phim 2018)

A Star Is Born The Daily Telegraph The Guardian NME Pitchfork 7.4/10 Rolling Stone Slant Magazine Album nhận được nhiều…
Back to top button