Album sản xuất bởi Mike Dean (nhà sản xuất thu âm)

Ye (album)
Wiki

Ye (album)

Ye Album phòng thu của Kanye West Phát hành 1 tháng 6 năm 2018 Thu âm Tháng 5 năm 2018 Phòng thu Jackson…
Madame X (album)
Wiki

Madame X (album)

Madame X Tập tin:Madonna – Madame X standard.png Album phòng thu của Madonna Phát hành 14 tháng 6, 2019 (2019-06-14) Thu âm 2018–2019…
Back to top button