Album thu âm tại Abbey Road Studios

Let It Be
Wiki

Let It Be

Let It Be link Blender link Robert Christgau (A-) link Q Rolling Stone (tiêu cực) 1970 Rolling Stone 2004 Thứ…
Revolver
Wiki

Revolver

Đối với các định nghĩa khác, xem Revolver (định hướng). Revolver Album phòng thu của The Beatles Phát hành 5 tháng…
Abbey Road
Wiki

Abbey Road

Abbey Road Album phòng thu của The Beatles Phát hành 26 tháng 9 năm 1969 Thu âm 22 tháng 2 – 20…
Rubber Soul
Wiki

Rubber Soul

Rubber Soul Album phòng thu của The Beatles Phát hành 3 tháng 12 năm 1965 Thu âm 17 tháng 6 & 12…
Back to top button