Aldebaran

Aldebaran
Wiki

Aldebaran

Aldebaran Vị trí của Aldebaran trong chòm sao Kim Ngưu Dữ liệu quan sát Kỷ nguyên J2000.0      Xuân phân J2000.0 Chòm…
Back to top button