Aldehyde

Citral
Wiki

Citral

Citral Geranial Neral Danh pháp IUPAC 3,7-dimethylocta-2,6-dienal Tên khác citralgeranialneralgeranialdehyde Nhận dạng Số CAS 5392-40-5 PubChem 638011 KEGG C01499 ChEBI…
Axetanđehit
Wiki

Axetanđehit

Axetanđehit Tên hệ thống Ethanal Tên khác Acetic aldehydeEthyl aldehydeAcetylaldehyde Nhận dạng Số CAS 75-07-0 PubChem 177 Số EINECS 200-836-8…
Formaldehyd
Wiki

Formaldehyd

Formaldehyd Cấu trúc phân tử của formaldehyde Tổng quan Danh pháp IUPAC {{{Danh pháp IUPAC}}} Tên khác {{{Tên khác}}} Công…
Back to top button