Algérie trung cổ

Moor
Wiki

Moor

Bức tự họa của người Hồi giáo ở Iberia, lấy từ Tale of Bayad and Riyad. Moor là từ dùng…
Back to top button