Alkan

Pentan
Wiki

Pentan

Pentan (pentane), hay còn gọi là amyl hydrid hay skellysolve A là một hyđrocacbon thuộc nhóm ankan có công thức…
Isopentan
Wiki

Isopentan

Isopentan Danh pháp IUPAC 2-Methylbutane Nhận dạng Số CAS 78-78-4 PubChem 6556 Số EINECS 201-142-8 MeSH isopentane ChEBI 30362 Số…
Ethan
Wiki

Ethan

Ethan Cấu trúc phân tử của Etan Tổng quan Danh pháp IUPAC Etan Tên khác đimetyletyl hydridemêtylmetan Công thức phân…
Heptan
Wiki

Heptan

Heptan (heptane) hay còn gọi là dipropyl methan, gettysolve-C hay heptyl hydrid) là một hyđrocacbon thuộc nhóm ankan có công…
Back to top button