Alpha Centauri

Alpha Centauri Bb
Wiki

Alpha Centauri Bb

Alpha Centauri Bb là một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời được đề xuất quay quanh sao loại K Alpha…
Proxima Centauri b
Wiki

Proxima Centauri b

Proxima Centauri b Ngoại hành tinh Danh sách hệ hành tinh Hình ảnh được dựng bằng máy tính của Proxima…
Cận Tinh
Wiki

Cận Tinh

Tọa độ: 14h 29m 42.9487s, −62° 40′ 46.141″ Cận Tinh Ảnh chụp Cận Tinh từ kính thiên văn Hubble (2013)…
Alpha Centauri
Wiki

Alpha Centauri

Alpha Centauri A/B α Centauri AB là ngôi sao sáng bên trái, với Proxima Centauri khoanh đỏ. Ngôi sao sáng…
Back to top button