Aluterus

Aluterus monoceros
Wiki

Aluterus monoceros

Cá bò da Phân loại khoa học Giới (regnum) Animalia Ngành (phylum) Chordata Lớp (class) Actinopterygii Bộ (ordo) Tetraodontiformes Họ…
Back to top button