Alvin and the Chipmunks

Alvin and the Chipmunks 2
Wiki

Alvin and the Chipmunks 2

Theatrical release poster Đạo diễn Betty Thomas Sản xuất Janice KarmanRoss Bagdasarian Tác giả Jon VittiJonathan AibelGlenn Berger Dựa trên…
Alvin and the Chipmunks
Wiki

Alvin and the Chipmunks

Alvin and the Chipmunks Nguyên quán California, Hoa Kỳ Dòng nhạc Pop Rock and roll Thiếu nhi Giáng sinh Năm…
Back to top button