Ám ảnh tích trữ

Ám ảnh tích trữ
Wiki

Ám ảnh tích trữ

Ám ảnh tích trữ (tiếng Anh:compulsive hoarding) là thuật ngữ dùng để chỉ các hành vi tích trữ một cách…
Back to top button