Âm Dương sư

Âm Dương sư
Wiki

Âm Dương sư

Một vị Âm Dương sư đang sử dụng tính trù (zh) để bói toán vào đầu thời Edo Âm Dương sư…
Back to top button