Âm giai

Trưởng và thứ
Wiki

Trưởng và thứ

Trong âm nhạc phương Tây, khái niệm “trưởng” và “thứ” dùng để mô tả một tác phẩm âm nhạc, một chương nhạc…
Âm giai Thứ giai điệu
Wiki

Âm giai Thứ giai điệu

Âm giai Thứ giai điệu là âm giai được xây dựng bằng cách nâng cao bậc VI và bậc VII…
Back to top button