Ấm lên toàn cầu

Biến đổi khí hậu
Wiki

Biến đổi khí hậu

Đối với những tác động lên khí hậu hiện tại và tương lai do ảnh hưởng của con người gây…
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2015
Wiki

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2015

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2015 Ngày 30 tháng 11, 2015 (2015-11-30)–12 tháng 12, 2015 (2015-12-12) Địa…
Mực nước biển dâng
Wiki

Mực nước biển dâng

Mực nước biển ghi nhận từ 23 máy đo thủy triều trong điều kiện môi trường ổn định cho thấy…
Ấm lên toàn cầu
Wiki

Ấm lên toàn cầu

Nhiệt độ mặt đất trung bình toàn cầu từ 1880 đến 2018. Đường màu đen: nhiệt độ trung bình hàng…
Back to top button