Âm nhạc thế kỷ 19

Nhạc điện tử
Wiki

Nhạc điện tử

Telharmonium, Thaddeus Cahill 1897 Trautonium, 1928 Nhạc điện tử là một loại hình âm nhạc sử dụng nhạc cụ điện…
Back to top button