Âm nhạc truyền thống Mông Cổ

Mã đầu cầm
Wiki

Mã đầu cầm

Морин хуур ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷMorin khuur Một cây mã đầu cầm Dây Loại Nhạc cụ dây dùng vĩ Nhạc cụ cùng…
Back to top button