Âm phủ Hy Lạp

Hades
Wiki

Hades

Hades Vua của thế giới ngầmThần của người chết và sự giàu sang Hades/Serapis cùng Cerberus Chỗ ở Thế giới…
Pluto
Wiki

Pluto

Đối với các định nghĩa khác, xem Sao Diêm Vương. Pluto Pluto (tiếng Hy Lạp: Πλούτων, Ploutōn) là người cai…
Back to top button