Âm thanh surround

Dolby Atmos
Wiki

Dolby Atmos

Dolby Atmos logo Dolby Atmos là tên một công nghệ âm thanh được phát triển bởi Dolby Laboratories vào tháng 4 năm…
Back to top button