Ẩm thực Catalunya

Aioli
Wiki

Aioli

Aioli Loại xốt Địa điểm xuất xứ Tranh cãi; hoặc Pháp, Tây Ban Nha hoặc Ý Thành phần chính Dầu…
Back to top button