Ẩm thực Hà Nam

Mắm cáy
Wiki

Mắm cáy

Mắm cáy là loại mắm làm từ cáy, một loại cua sống chủ yếu ở vùng duyên hải. Mắm cáy…
Back to top button