Ẩm thực Phần Lan

Chân giò
Wiki

Chân giò

Đối với các định nghĩa khác, xem Giò (định hướng). Một giò heo Chân giò hay sú giò/giò lợn hay…
Back to top button