Amaravati (Chăm Pa)

Tháp Bằng An
Wiki

Tháp Bằng An

Tháp Bằng An Tháp Bằng An là một trong những tháp Chăm cổ còn sót lại ở tỉnh Quảng Nam.…
Thánh địa Mỹ Sơn
Wiki

Thánh địa Mỹ Sơn

“Mỹ Sơn” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Mỹ Sơn (định hướng). Thánh địa Mỹ…
Tháp Chiên Đàn
Wiki

Tháp Chiên Đàn

Tháp Chiên Đàn Phù điêu tại chân tháp, miêu tả sinh động về sử thi Ramayana. Tháp Chiên Đàn là…
Back to top button