Amartya Sen

Amartya Sen
Wiki

Amartya Sen

Amartya Sen Kinh tế học Ảnh chân dung chính thức của Giải Nobel Sinh 3 tháng 11, 1933 (87 tuổi)Santiniketan, Bengal…
Back to top button