American Old West

Tay súng
Wiki

Tay súng

Chân dung một tay súng trong bộ phim điện ảnh có tên The Great Train Robbery (năm 1903) Tay súng…
Back to top button