American teen drama films

The Bling Ring
Wiki

The Bling Ring

Bài này viết về phim. Đối với sự kiện có thật dựa trên phim, xem Bling Ring. Áp phích phát…
The Perks of Being a Wallflower (phim)
Wiki

The Perks of Being a Wallflower (phim)

Áp phích phát hành của phim Đạo diễn Stephen Chbosky Sản xuất Lianne Halfon Russell Smith John Malkovich Kịch bản…
Back to top button