American voice actors

Christina Applegate
Wiki

Christina Applegate

Christina Applegate Christina Applegate Sinh 25 tháng 11, 1971 (49 tuổi)Hollywood, California, U.S. Hoạt động 1972–nay Hôn nhân Johnathon Schaech (2001–2007)…
Back to top button