Amin

Duloxetine
Wiki

Duloxetine

Duloxetine, được bán dưới tên thương hiệu Cymbalta và các thương hiệu khác, là một loại thuốc dùng để điều…
Histamin
Wiki

Histamin

Histamin Danh pháp IUPAC 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine Nhận dạng Số CAS 51-45-6 PubChem 774 KEGG D08040 MeSH Histamine ChEBI 18295 Ảnh Jmol-3D…
Taurin
Wiki

Taurin

Taurin Danh pháp IUPAC 2-aminoethanesulfonic acid Tên khác tauric acid Nhận dạng Số CAS 107-35-7 PubChem 1123 Ngân hàng dược…
Tramadol
Wiki

Tramadol

Tramadol Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Ultram, Zytram, others AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a695011 Giấy phép US FDA: Tramadol Danh…
VX
Wiki

VX

VX Công thức cấu trúc phối cảnh của VX ((S)-phosphinate) Cấu trúc không gian của VX ((R)-phosphinate) Danh pháp IUPAC…
Sertraline
Wiki

Sertraline

Sertraline, được bán dưới tên thương mại Zoloft và các nhãn khác, là thuốc chống trầm cảm của nhóm thuốc…
Phenylephrine
Wiki

Phenylephrine

Phenylephrine Dữ liệu lâm sàng Phát âm /ˌfɛnəlˈɛfrin, fiː-, -ɪn/ Giấy phép EU EMA: by INN Danh mục cho thai kỳ US:…
Acid pantothenic
Wiki

Acid pantothenic

Acid pantothenic Skeletal formula of (R)-pantothenic acid Pantothenic acid molecule Tên hệ thống 3-[(2R)-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl)amino]propanoic acid Nhận dạng Số CAS 599-54-2…
Ketamin
Wiki

Ketamin

Ketamin Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Ketalar, others Đồng nghĩa CI-581; CL-369; CM-52372-2 AHFS/Drugs.com Thông tin thuốc cho…
Benzylamine
Wiki

Benzylamine

Benzylamine Names IUPAC name 1-Phenylmethanamine Other names α-Aminotoluene Benzyl amine Phenylmethylamine Identifiers CAS Number 100-46-9 Y 3D model (JSmol) Interactive image…
Back to top button