Amino acid mạch nhánh

Leucin
Wiki

Leucin

Leucin Danh pháp IUPAC Leucine Tên khác 2-Amino-4-methylpentanoic acid Nhận dạng Số CAS 61-90-5 PubChem 6106 Ngân hàng dược phẩm…
Back to top button