Amino acid sinh protein

Cystein
Wiki

Cystein

Đừng nhầm lẫn với cystine. L-Cysteine Danh pháp IUPAC Cystein Tên khác Axit 2-amino-3-mercaptopropanoic Nhận dạng Số CAS 52-90-4 PubChem…
Tryptophan
Wiki

Tryptophan

L-Tryptophan Danh pháp IUPAC Tryptophan or (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid Tên khác 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid Nhận dạng Số CAS 73-22-3 PubChem 6305 Ngân…
Acid glutamic
Wiki

Acid glutamic

Đừng nhầm lẫn với Glutamine hoặc Axit glutaric. Axit glutamic Axit glutamic ở dạng phi ion hóa Tên hệ thống…
Histidin
Wiki

Histidin

L-Histidin Danh pháp IUPAC Histidine Tên khác Axit 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic Nhận dạng Số CAS 71-00-1 PubChem 773 Ngân hàng dược phẩm…
Leucin
Wiki

Leucin

Leucin Danh pháp IUPAC Leucine Tên khác 2-Amino-4-methylpentanoic acid Nhận dạng Số CAS 61-90-5 PubChem 6106 Ngân hàng dược phẩm…
Back to top button