Amman

Amman
Wiki

Amman

Đối với các định nghĩa khác, xem Amman (định hướng). Amman عمّان —  Thành phố  — Từ trên xuống, phải sang trái:…
Back to top button