Amoebozoa

Trùng biến hình trần
Wiki

Trùng biến hình trần

Trùng biến hình trần Phân loại khoa học Vực (domain) Eukaryota Giới (regnum) Amoebozoa Ngành (phylum) Tubulinea Bộ (ordo) Tubulinida…
Amoeba
Wiki

Amoeba

Amoeba Phân loại khoa học Vực (domain) EukaryotaCavalier-Smith 1998 Giới (regnum) ProtozoaCavalier-Smith 2002a, 2003a Ngành (phylum) AmoebozoaLühe 1913 emend. Cavalier-Smith…
Back to top button