Amphetamin

Ma túy đá
Wiki

Ma túy đá

Ma túy đá Y ChemSpider 1169 N Định danh thành phần duy nhất 44RAL3456C KEGG D08187 Y ChEBI CHEBI:6809 Y ChEMBL CHEMBL1201201 Y Dữ…
Amphetamin
Wiki

Amphetamin

Amphetamine Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Adderall Đồng nghĩa alpha-methylbenzeneethanamine, alpha-methylphenethylamine, beta-phenyl-isopropylamine AHFS/Drugs.com Chuyên khảo Danh mục cho…
Bupropion
Wiki

Bupropion

Bupropion, được bán dưới tên thương hiệu Wellbutrin, Zyban và các thương hiệu khác, là một loại thuốc chủ yếu…
Rối loạn tăng động giảm chú ý
Wiki

Rối loạn tăng động giảm chú ý

Rối loạn tăng động giảm chú ý Đồng nghĩa Rối loạn giảm chú ý Người mắc ADHD có thể gặp…
Back to top button