Bác sĩ theo chuyên môn

Nội khoa
Wiki

Nội khoa

Nội khoa là phân ngành trong y khoa liên quan đến việc ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị các…
Y học dự phòng
Wiki

Y học dự phòng

Y học dự phòng hay y tế dự phòng, phòng ngừa bệnh tật, Tiếng Anh là Preventive healthcare (preventive medicine,…
Back to top button