Bài viết với dấu ngoặc kép do kéo

Trịnh Cương
Wiki

Trịnh Cương

Trịnh Hy Tổ Trịnh Cương鄭棡 Vua Việt Nam (chi tiết…) Chân dung Trịnh Cương trong Trịnh gia chính phả Nguyên…
Hiệu ứng Dunning–Kruger
Wiki

Hiệu ứng Dunning–Kruger

Trong tâm lý học, hiệu ứng Dunning–Kruger là một dạng thiên kiến nhận thức (tiếng Anhː cognitive bias) trong đó…
Sự không chắc chắn
Wiki

Sự không chắc chắn

Để chuyển đến trang đổi hướng về khái niệm Không chắc chắn trong nhiều lĩnh vực, xem Không chắc chắn.…
Hà Thị Cầu
Wiki

Hà Thị Cầu

Hà Thị Cầu Thông tin nghệ sĩ Tên khai sinh Hà Thị Năm Sinh 1928Nam Định, Liên bang Đông Dương Mất…
Cách mạng Tháng Mười
Wiki

Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng MườiОктябрьская революция Một phần của Cách mạng Nga (1917), Cách mạng 1917-23 và Nội chiến Nga 1917-22…
Lưu Bình Nhưỡng
Wiki

Lưu Bình Nhưỡng

Lưu Bình Nhưỡng Chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam Nhiệm kỳ 18 tháng 7 năm…
Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học)
Wiki

Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học)

Từ điển tiếng Việt Bìa quyển Từ điển tiếng Việt (tái bản năm 2010) Thông tin sách Tác giả Viện…
Lê Uyên Phương
Wiki

Lê Uyên Phương

Lê Uyên Phương Lê Uyên Phương trên bìa một tờ nhạc. Năm Tựa Nội dung 1960 – 1967 Yêu Nhau…
Phạm Ngọc Lan
Wiki

Phạm Ngọc Lan

Phạm Ngọc Lan Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan hợp ca với văn công tại lễ kỷ niệm 45 năm thành…
Chủ nghĩa cộng sản
Wiki

Chủ nghĩa cộng sản

Kinh tế học   Các nền kinh tế theo vùng  Châu Phi · Bắc Mỹ Nam Mỹ · Châu Á Châu Âu · Châu…
Back to top button