Bí thư Thành ủy Hà Nội

Lê Xuân Tùng
Wiki

Lê Xuân Tùng

Lê Xuân Tùng Chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội Nhiệm kỳ 9 tháng 5 năm 1996 – 6 tháng 1…
Nguyễn Ngọc Vũ
Wiki

Nguyễn Ngọc Vũ

Chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội Nhiệm kỳ 17 tháng 6 năm 1930 – 6 tháng 12 năm 1930 &00000000000000000000000…
Trần Quốc Hoàn
Wiki

Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn Chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương Nhiệm kỳ 1980 – 5 tháng 6 năm 1986 Tiền nhiệm…
Nguyễn Văn Trân
Wiki

Nguyễn Văn Trân

Bài này viết về cựu thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với một…
Lê Thanh Nghị
Wiki

Lê Thanh Nghị

Lê Thanh Nghị Việt Nam Thường trực Ban Bí thư Nhiệm kỳ tháng 3 năm 1980 – 31 tháng 3 năm 1982…
Đinh Tiến Dũng
Wiki

Đinh Tiến Dũng

Đối với những người khác tên Đinh Tiến Dũng, xin xem Đinh Tiến Dũng (định hướng). Đinh Tiến Dũng Chức…
Lê Quang Đạo
Wiki

Lê Quang Đạo

Lê Quang Đạo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 17 tháng 8 năm 1994 – 24 tháng 7…
Phạm Quang Nghị
Wiki

Phạm Quang Nghị

Phạm Quang Nghị Chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội Nhiệm kỳ 28 tháng 6 năm 2006 – 5 tháng 2…
Hoàng Văn Hoan
Wiki

Hoàng Văn Hoan

Hoàng Văn Hoan黃文歡/黄文欢 Việt Nam Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa I, II Nhiệm kỳ tháng…
Vũ Quý
Wiki

Vũ Quý

Đối với các định nghĩa khác, xem Vũ Quý (định hướng). Vũ Quý (1914 – 1945) là nhà hoạt động…
Back to top button