Công bằng xã hội

Dân chủ xã hội
Wiki

Dân chủ xã hội

Hoa hồng đỏ, biểu trưng của phong trào dân chủ xã hội. Dân chủ xã hội là một triết lý…
Phân biệt đối xử
Wiki

Phân biệt đối xử

Ghê sợ đồng tính luyến ái Phân biệt đối xử là hành vi tạo ra sự phân biệt một cách…
Đói
Wiki

Đói

Đối với thay đổi về thể chất khi bị đói, xem Đói (thể chất). Chỉ số giá lương thực của…
Back to top button