Công tước xứ Rothesay

James VI và I
Wiki

James VI và I

James VI và I Vua của Scotland, Anh và Ireland Tranh vẽ vua James I vào năm 1621 bởi Daniel…
Charles II của Anh
Wiki

Charles II của Anh

Charles II Charles II trong bộ áo choàng Hiệp sĩ Garter, họa phẩm của John Michael Wright hoặc xưởng vẽ,…
George V
Wiki

George V

Đối với các định nghĩa khác, xem George V (định hướng). George V Chân dung ngày đăng quang bởi Sir…
Back to top button