Dân biểu Việt Nam Cộng hòa

Trần Văn Khiêm
Wiki

Trần Văn Khiêm

Trần Văn Khiêm là một chính khách, luật sư và quan chức của chế độ miền Nam, từng là người…
Back to top button