Diễn viên truyền hình Hồng Kông

Đào Đại Vũ
Wiki

Đào Đại Vũ

Đào Đại Vũ Tên tiếng Hoa 陶大宇 Sinh 26 tháng 8, 1963 (57 tuổi)Hong Kong Tên khác Michael Tao Nguyên quán Hong…
Trương Trí Lâm
Wiki

Trương Trí Lâm

Trương Trí LâmJulian Cheung Phồn thể 張智霖 (phồn thể) Giản thể 张智霖 (giản thể) Bính âm Zhāng Zhìlín (Tiếng Phổ…
Ngô Khải Hoa
Wiki

Ngô Khải Hoa

Ngô Khải Hoa Phồn thể 吳啟華 (phồn thể) Giản thể 吴启华 (giản thể) Sinh 19 tháng 5, 1964 (57 tuổi)Hong Kong…
Triệu Nhã Chi
Wiki

Triệu Nhã Chi

Triệu Nhã ChiAngie Chiu Sinh Triệu Nhã Chi15 tháng 11, 1954 (66 tuổi)Cửu Long,  Hồng Kông thuộc Anh Tên khác Angie Chiu…
Thang Trấn Nghiệp
Wiki

Thang Trấn Nghiệp

Thang Trấn Nghiệp湯鎮業 Sinh 29 tháng 9, 1958 (62 tuổi) Hồng Kông Tên khác Kent TongA ThangThang ca Nổi tiếng vì Ngũ hổ…
Trương Triệu Huy
Wiki

Trương Triệu Huy

Trương Triệu Huy Phồn thể 張兆輝 (phồn thể) Giản thể 张兆辉 (giản thể) Sinh 4 tháng 2, 1963 (58 tuổi) Tên khác…
Xa Thi Mạn
Wiki

Xa Thi Mạn

Xa Thi MạnCharmaine Sheh 佘詩曼 Xa Thi Mạn năm 2019 Sinh 28 tháng 5, 1975 (46 tuổi) Hồng Kông thuộc Anh Tên…
Ngô Mạnh Đạt
Wiki

Ngô Mạnh Đạt

Ngô Mạnh Đạt Sinh Ngô Mạnh Đạt (吳孟達)(1952-01-02)2 tháng 1, 1952Hạ Môn, Phúc Kiến,  Trung Quốc Mất 27 tháng 2,…
Back to top button