Điều khiển học

Robot
Wiki

Robot

ASIMO (2000) Triển lãm Expo 2005, mang hình dạng giống con người nên đôi khi nó cũng được gọi là…
Điều khiển học
Wiki

Điều khiển học

Bản mẫu:Điều khiển học Điều khiển học (tiếng Anh: cybernetics) là khoa học về việc điều khiển, thu thập, truyền…
Tập hợp Mandelbrot
Wiki

Tập hợp Mandelbrot

Hình ảnh đầu tiên của tập Mandelbrot (trên mặt phẳng phức) trong dãy phóng đại với môi trường được tô…
Back to top button