Du hành không gian

Tên lửa đẩy
Wiki

Tên lửa đẩy

Tên lửa vũ trụ Saturn V đưa phi thuyền Apollo 15 lên Mặt Trăng. Tên lửa đẩy (hay còn gọi…
Thăm dò Sao Thủy
Wiki

Thăm dò Sao Thủy

Tàu thăm dò đầu tiên ghé thăm hành tinh trong cùng là Mariner 10. Hình ảnh của Sao Thủy từ…
Thăm dò Sao Thổ
Wiki

Thăm dò Sao Thổ

Artwork utilizing exploration data, as revealed in “Sternstunden” in Oberhausen Thăm dò Sao Thổ mới chỉ được thực hiện độc…
Back to top button