Hiệp sĩ Golden Fleece

Otto von Bismarck
Wiki

Otto von Bismarck

Đừng nhầm lẫn với Otto Christian Archibald von Bismarck. Otto von Bismarck Bismarck vào năm 1881 Thủ tướng đầu tiên…
Henry VII của Anh
Wiki

Henry VII của Anh

Henry VII của nước Anh Quốc vương nước Anh Tại vị ngày 22 tháng 8, năm 1485 – ngày 21…
George V
Wiki

George V

Đối với các định nghĩa khác, xem George V (định hướng). George V Chân dung ngày đăng quang bởi Sir…
Back to top button