Hoàng tử Việt Nam

Lê Khắc Xương
Wiki

Lê Khắc Xương

Lê Khắc Xương黎克昌 Hoàng tử Việt Nam Thông tin chung Tên đầy đủ Lê Khắc Xương Tước hiệu Tân Bình…
Lý Long Tường
Wiki

Lý Long Tường

Nhân vật người Triều Tiên, cũng là người ViệtYi Yong-sang Hangul 이용상 Hanja 李龍祥 Hán-Việt Lý Long Tường Lý Long…
Lê Tư Tề
Wiki

Lê Tư Tề

Lê Tư Tề黎思齊 Hoàng tử Việt Nam (chi tiết…) Quốc vương Đại Việt Giám quốc 1428 – 1433 Thông tin…
Trọng Thủy
Wiki

Trọng Thủy

Trọng Thủy (chữ Hán: 仲始), tên đầy đủ là Triệu Trọng Thủy (chữ Hán: 趙仲始), là hoàng tử nước Nam…
Hồ Nguyên Trừng
Wiki

Hồ Nguyên Trừng

Hồ Nguyên Trừng胡元澄 Hoàng tử Việt Nam (chi tiết…) Tả Tướng quốc Đại Ngu Tại vị 1400 – 1407 Thời…
Back to top button