Hội viên Hội Hoàng gia

Tim Berners-Lee
Wiki

Tim Berners-Lee

Sir Tim Berners-Lee Berners-Lee, London, 2014 Sinh Timothy John Berners-Lee8 tháng 6, 1955 (66 tuổi)London, Vương quốc Anh Quốc tịch Anh…
James Watt
Wiki

James Watt

James Watt Ảnh James Watt (1736-1819)của Carl Frederik von Breda Sinh (1736-01-19)19 tháng 1 năm 1736Greenock, Renfrewshire, Scotland Mất 25 tháng…
Daniel Gabriel Fahrenheit
Wiki

Daniel Gabriel Fahrenheit

Daniel Gabriel Fahrenheit Ngôi nhà Fahrenheit ra đời tại Danzig Daniel Gabriel Fahrenheit (24 tháng 5 năm 1686 – 16…
Edmund Halley
Wiki

Edmund Halley

Chân dung của Edmond Halley được vẽ vào khoảng năm 1687 bởi Thomas Murray (Hội Hoàng gia, London) Tượng bán…
Montesquieu
Wiki

Montesquieu

Đối với các định nghĩa khác, xem Montesquieu (định hướng). Montesquieu năm 1728 Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède…
John William Strutt, nam tước Rayleigh thứ 3
Wiki

John William Strutt, nam tước Rayleigh thứ 3

Lord Rayleigh John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh Sinh (1842-11-12)12 tháng 11 năm 1842Langford Grove, Maldon, Essex, Anh Mất 30 tháng…
Thomas Malthus
Wiki

Thomas Malthus

Thomas Malthus nhà kinh tế học Sinh (1766-02-13)13 tháng 2, 1766 Mất 23 tháng 12, 1834(1834-12-23) (68 tuổi)Bath Abbey,Anh Quốc tịch…
Thành viên Hội Hoàng gia
Wiki

Thành viên Hội Hoàng gia

Thành viên Hiệp hội Hoàng gia Fellowship of the Royal Society Trụ sở Royal Society ở Carlton House Terrace, Luân…
Roger Cotes
Wiki

Roger Cotes

Roger Cotes Sinh 10 tháng 7 nâm 1682Burbage, Leicestershire, Anh Mất 5 tháng 6 năm 1716Cambridge, Cambridgeshire, Anh Quốc tịch…
James II của Anh
Wiki

James II của Anh

Đối với các định nghĩa khác, xem James II. James II và VII Chân dung James II do Peter Lely…
Back to top button