Khởi đầu năm 2018 ở Hàn Quốc

Fromis 9
Wiki

Fromis 9

Fromis_9프로미스_9 Từ trái sang phải: Jisun, Saerom, Seoyeon, Nagyung, Gyuri, Chaeyoung, Jiheon, Jiwon, Hayoung Thông tin nghệ sĩ Nguyên quán…
Back to top button