Kiên Lương

Hòn Phụ Tử
Wiki

Hòn Phụ Tử

Hòn Phụ Tử sau khi bị đổ gãy Hòn Phụ Tử là hòn đảo gồm hai khối đá dính liền…
Chùa Hang (Kiên Giang)
Wiki

Chùa Hang (Kiên Giang)

Đối với các định nghĩa khác, xem Chùa Hang. Chùa HangChùa Hải Sơn Tam quan chùa Hang với kiến trúc…
Back to top button