Kỹ nghệ phần mềm

Xây dựng phần mềm
Wiki

Xây dựng phần mềm

Đừng nhầm lẫn với Phát triển phần mềm. Xây dựng phần mềm (tiếng Anh:Software construction) là một quy tắc kỹ…
Phân tích yêu cầu
Wiki

Phân tích yêu cầu

Trong các ngành kỹ thuật hệ thống và kỹ nghệ phần mềm, phân tích yêu cầu là công việc bao…
Kỹ sư phần mềm
Wiki

Kỹ sư phần mềm

Một kỹ sư phần mềm đang viết mã Java Kỹ sư phần mềm (tiếng Anh: software engineer) là người áp…
Kiến trúc phần mềm
Wiki

Kiến trúc phần mềm

Kiến trúc phần mềm của một chương trình máy tính hay một hệ thống tính toán là cấu trúc của…
Quy trình phát triển phần mềm
Wiki

Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết…
Lập trình máy tính
Wiki

Lập trình máy tính

“lập trình” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem lập trình (định hướng). Lập trình máy…
Bảo trì phần mềm
Wiki

Bảo trì phần mềm

Bảo trì phần mềm (tiếng Anh software maintenance) bao gồm điều chỉnh các lỗi mà chưa được phát hiện trong…
Kỹ nghệ đảo ngược
Wiki

Kỹ nghệ đảo ngược

Kỹ nghệ đảo ngược (hay công nghệ đảo ngược, kỹ thuật đảo ngược) (tiếng Anh: reverse engineering) là quá trình…
Công nghệ phần mềm
Wiki

Công nghệ phần mềm

Công Nghệ phần mềm (tiếng Anh: software engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có…
Quản lý dự án phần mềm
Wiki

Quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình…
Back to top button