Lịch sử Palestine

Trận Hattin
Wiki

Trận Hattin

Trận Hattin Một phần của Thập tự chinh Trận đánh tại sừng Hattin, từ một bản thảo từ thế kỷ…
Vương quốc Judah
Wiki

Vương quốc Judah

Đối với các định nghĩa khác, xem Giuđa. Vương quốc Judah phía Nam (màu vàng) và Vương quốc Israel phía…
Trận Ain Jalut
Wiki

Trận Ain Jalut

Trận Ain Jalut Một phần của Mông Cổ đột kích vào Palestine Thời gian 3 tháng 9, 1260 Địa điểm…
Back to top button