Luật La Mã

Augustus
Wiki

Augustus

Đối với những người có tên tương tự, xem Gaius Octavius hoặc Gaius Julius Caesar. Augustus Hoàng đế đầu tiên của…
Augustus (danh hiệu)
Wiki

Augustus (danh hiệu)

Một đồng tiền vào cuối thế kỷ III sau Công nguyên in hình hoàng đế Probus cùng các danh hiệu…
Viện nguyên lão La Mã
Wiki

Viện nguyên lão La Mã

Viện nguyên lão là một tổ chức chính trị ở La Mã cổ đại. Đây là một tổ chức lâu…
Luật học
Wiki

Luật học

Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật…
Back to top button